Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture ZDK Dževad Hadžić, kao i predstavnici Sindikata radnika ustanova kulture ZDK, posjetili su Gradsku upravu Visoko i tom prilikom je održan sastanak sa gradonačelnikom Visokog Mirzom Ganićem, na kojem je razgovarano o položaju radnika u ustanovama kulture u ZDK-u, sa posebnim osvrtom na Visoko. Kako je tokom sastanka istakao Dževad Hadžić, plate uposlenika u ustanovama kulture su ostale na parametrima iz 2016. godine. Upravo zbog toga, cilj sindikata je, u saradnji sa općinama, gradovima, i Vladom ZDK, pronaći model da se i ovim radnicima plate povećaju i iznosi približe iznosima budžetskih korisnika. Prema riječima gradonačelnika Ganića, Grad Visoko je u proteklom periodu pružio veliku podršku visočkim ustanovama kulture, ali i obdaništu koje u proteklom periodu nije radilo u punom kapacitetu.
“Gradska biblioteka Visoko je transferom dobila 18.000 KM, dok smo veća sredstva obezbijedili za Zavičajni muzej koji će napokon dobiti stalnu postavku. Ispoštovali smo sve što smo do sada i obećali s ciljem da vratimo kulturu u naš grad, ali i ispoštujemo ljude koji rade u tim ustanovama. U narednom periodu ćemo obaviti razgovore sa upravnim i nadzornim odborima i direktorima ustanova kulture u našem gradu, te zajednički napraviti Pravilnike. Nadamo se da ćemo uskoro uposlenicima dvije pomenute ustanove biti u mogućnosti povećati plate za barem 10% na samom početku”, poručio je Ganić.