Udruženje „Baton“ Zenica u saradnji sa Udruženjem za zaštitu tekovina borbe za BiH Srednjobosanskog kantona proteklog četvrtka organizovao je promociju knjige pod nazivom „7. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine-Stvaranje, jačanje, pobjede“.
Brigadir Remzija Šiljak, urednik monografije i predsjednik Udruženja za zaštitu tekovina borbe za BiH SBK, je istakao da je na izradi monografije učestvovalo 40 autora sa brojnim saradnicima. „Željeli smo da oni koji su formirali i koji su rukovodili korpusom aktivno učestvuju na izradi monografije. Nastojali smo da sve što bude napisano u monografiji bude potkrijepljeno dokumentima i činjenicama“, kaže Šiljak, te dodaje da monografija predstavlja spomen borcima 7. korpusa ARBiIH.
Jedan od autora je i dr. Selmo Cikotić, načelnik štaba 7. korpusa, a sada na dužnosti ministra sigurnosti BiH, kazao je da je 7. korpus ARBiH zapamćen kao jedan od najaktivnijih, najofazivnijih jedinica Armije. „Na svom pobjedonosnom putu bilježio je manje ili veće pobjede i nikad poraze. Sedmi korpus bio je prava bosanskohercegovačka jedinica koja je imala zastupljenost svih naroda iz svih regiona. Borio se za BiH koja će biti slobodna za sve njene građane i u tom smislu dao je jedan izuzetno važan doprinos oslobađanju RBiH na prostorima Srednje Bosne, oslobođanju Kupresa, Vlašića, Donjeg Vakufa, Jajca,…“, istakao je Cikotić.
Predsjednik Udruženja „Baton“ Zenica dr.sc. Amir Ismić rekao je da će, povodom obilježavanja 30 godina od početka agresije na BiH, Udruženje predstaviti monografije korpusa koji su dali doprinos u odbrani domovine.