Povodom 200 godina od tragične smrti bošnjačkog pjesnika i intelektualca s kraja 18. i početka 19. stoljeća Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka, BZK Preporod Travnik i BZK Preporod Žepče ovim povodom upriličili su zajedničku jednomjesečnu kulturnu manifestaciju „Dani šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka 2021.“ Manifestacija je u Žepču, gradu rođenja Ilhamije, otvorena koncertom duhovne muzike Hora „Sejfullah“ iz Konjica te izložbom bošnjačke pobožne poezije. U organizaciji Manifestacije ove godine, značajnu podršku pružila je i Direkcija BZK „Preporod“ BiH, u čije ime je manifestaciju u Žepču svečano otvorio bosanskohercegovački književnik Hadžem Hajdarević. Centralni događaj izuzetno bogatog, sadržajnog i kvalitetnog programa Manifestacije koji je ove godine objedinio Žepče i Travnik, gradove rođenja i smrti Ilhamije, predstavlja „Naučni skup Šejh Abdulvehab Ilhamija Žepčak: 200 godina od smrti“. Ovaj događaj održat će se 11. decembra u Travniku, u organizaciji Direkcije BZK „Preporod“ BiH , BZK „Preporod“ Travnik, BZK „Preporod“ Žepče, Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“, Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu te Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu. Inače, Adulvehab Ilhamija Žepčevi (Žepče, 1773. – Travnik, 1821) bio je bošnjački pjesnik i alim. Pripadao je nakšibendijskom tarikatu, gdje je i uzeo pseudonim Ilhamija (nadahnuti). Imao je značajnu ulogu u kulturnom i političkom životu Bošnjaka krajem 18. i početkom 19. vijeka. Uglavnom je pisao na turskom i bosanskom jeziku, mada ima i kraćih djela na arapskom. Svi Ilhamijini radovi su moralno-poučnog karaktera i prožeti tesavufskim duhom. U pjesmama kritikuje mahane, slabosti i grijehe savremenika, zalažući se za vjerski preporod i moralno ozdravljenje. Pogubljen je 1821. u Travniku, gdje je i pokopan, po nalogu bosanskog namjesnika Ali Dželaludin-paše. Nad mezarom podignuto mu je turbe. Općenito se smatra da je pogubljen zbog stalnih kritika upućenih državnim funkcionerima. Jedna od njegovih najpoznatijih pjesama (kasida) zbog koje je, kaku predanja kažu, i glavu izgubio je kasida „Čudan zeman nastade“.