U skladu s odredbama Zakona o držanju, nošenju i nabavljanju oružja i municije u ZDK, postoje opći i posebni uslovi koji su potrebni da se ispune kako bi fizičko lice moglo dobiti odobrenje za nabavljanje oružja. Portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Samir Valentić u razgovoru za Našu riječ je istakao da se među općim uslovima za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, između ostalog, nalazi: da je lice navršilo 21 godinu života, da postoji opravdani razlog za nabavljanje oružja, da lice nije osuđivano za krivično djelo, odnosno da se protiv lica ne vodi istraga ili krivični postupak (osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja), da u posljednje dvije godine lice nije kažnjeno za prekršaj protiv javnog reda i mira s elementima nasilja, da ne postoje okolnosti kao što je češće i prekomjerno uživanje alkohola, narkotičkih ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni porodični, susjedski odnosi, sukobi s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje, te drugi poremećaji u ponašanju, teže disciplinske povrede propisa o lovstvu ili sportskom streljaštvu počinjene u posljednje dvije godine, i druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrebljeno.
Posebni uslovi
O tome koji su posebni uslovi da bi fizičko lice dobilo odobrenje da nabavi oružje Valentić kaže:
Potrebno je da je lice zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja, da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja, da ima uslove za siguran smještaj i čuvanje oružja. Izuzetno, odobrenje za nabavljanje ličnog oružja može se izdati licima s navršenih 18 godina života koja su prema posebnim propisima ovlaštena držati i nositi oružje, članovima sportskih streljačkih organizacija koji se aktivno natječu u streljaštvu i licima s položenim lovačkim ispitom, kao i zaposlenicima agencija za zaštitu ljudi i imovine i pravnih lica s organizovanom unutrašnjom službom za zaštitu ljudi i imovine na poslovima fizičke zaštite ili poslovima odgovornog lica. Valentić dodaje da su najčešći razlozi koje građani navode u zahtjevu za izdavanje odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja: lična bezbjednost, bavljenje lovom, sportskim streljaštvom, zaštita poljoprivrednog gazdinstva i dr.
Nadzor oružja
– Vlasnici oružja koji oružje drže na osnovu oružnog lista, dužni su da na poziv nadležne policijske stanice donesu oružje na pregled. Nadležna policijska stanica vrši neposredni nadzor nad prometom, držanjem i nošenjem oružja i municije, čuvanjem i smještajem oružja i municije od strane pravnih i fizičkih lica koja se bave prometom oružja i municije, sportskih streljačkih organizacija, organizacija koja gazduju lovištem, državnih organa i ustanova, agencija za zaštitu ljudi i imovine, unutrašnjih službi zaštite i pravnih lica i obrtnika koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja, kao i nadzor nad vođenjem propisanih evidencija -kaže Valentić.