Zaokupljeni brojnim obavezama, sve češće, iako to ne želimo, zaboravljamo ono najvažnije – nas same, svoje porijeklo, tradiciju, porodicu. A, upravo je porodica ta koja nam, tokom cijelog života, pruža ljubav, snagu, razumijevanje i uzajamnu podršku.
Porodično stablo Sunulahpašića, napisano i opisano u knjizi „Monografija porodice Sunulahpašić“, autora Asima Sunulahpašića (rođenog 1940. godine), inače diplomiranog ekomomiste, će ostati vječna uspomena, važno porodično djelo, i pričati o porodici Sunulahpašić nekim novim generacijama.
„Samo je jedno mjesto gdje želim biti, a to je porodica…“
„Kada čovjek uđe u tu, narodu znanu kao treću dob, čini mi se da je svaka, pa i ona najgora prošlost, i više nego lijepa. Danas sam dovoljno zreo i mudar da znam da je svaki život ispunjen i dobrim i lošim uspomenama, a da mi, satkani od krvi, mesa, emocija, ljubavi, sreće i nesreće, biramo čega ćemo se sjećati. Dok sam ležao u bolničkom krevetu, na trenutak sam vidio sebe ili nekoga koga su u to vrijeme zvali mojim imenom. Trenutak kada me probudila sunčeva zraka, opominjujući me da se zahvalim Svevišnjem na još jednom danu, jeste trenutak kada sam se nasmijao, znajući da je vrijeme za moj posljednji veliki projekat, ako ne najveći, onda sigurno najvažniji u ovoj tankoj niti od dječaka do danas, zvanoj život“, kaže Sunulahpašić, govoreći o tome kada je i zašto odlučio napisati monografiju. „Istražujući porijeklo svoje porodice, istraživao sam sebe, znajući da je samo jedno mjesto gdje želim biti, a to je porodica“, kaže Sunulahpašić.
Pored nastanka prezimena kod Bošnjaka, kao i povijesti porodice Sunulahpašić i porodičnog stabla, uz brojne fotografije, monografija sadrži i spisak svih visokoobrazovanih iz porodice Sunulahpašić, koji se zaustavio na 67 fakultetlija, magistara, ali i doktora nauka.
„Ova monografija ne bi ugledala svjetlo dana bez pomoći mnogih pojedinaca. Prije svega bih želio zahvaliti recenzentima monografije, prof.dr. Dževadu Drini, kao i dr.sc. Ameru Sunulahpašiću i docentu dr.sc. Samiru Sunulahpašiću, koji su sve vrijeme oživljavanja i realizacije ove moje ideje da napišem ovu knjigu pružali podršku i nesebičnu pomoć sa svojim savjetima i prijedlozima. Također, veliku zahvalnost dugujem i mojoj supruzi primarijus dr. Azri Drino, koja je sve vrijeme vjerovala u ovaj moj projekat, podržavala me i ohrabrivala, te bila moja pratnja tokom svih posjeta rođacima prilikom kojih sam tragao za novim informacijama. Riječi zahvalnosti želim pokloniti i mojim dragim prijateljima Nijazu i Mirzi Begoviću, mom poštovanom rođaku dr.sc. Mirnesu Kovaču, a velike zasluge naravno idu i rođacima koji su mi pomogli u prikupljanju informacija“, kaže Sunulahpašić.
Neprocjenljivo djelo
Monografiju će, kaže, prilikom ponovnih posjeta rođacima, pokloniti svima njima, a pozitivne reakcije onih koji su već pročitali monografiju potvrđuju već kazano – ovo je za porodicu Sunulahpašić neprocjenljivo djelo.
„Monografija porodice Sunulahpašić doprinosi poznavanju ugledne bosanske porodice koja ima mezare svojih predaka, zadnjeg travničkog vezira Mehmed-paše Kukavice i njegovih sinova, Ibrahim-paše i Sunulah-paše, u haremu Travničke džamije“, kazala je Azra Čaušević.
„Radujem se da je gospodin Sunulahpašić objavio rodoslovnu monografiju porodice Sunulahpašić. Čestitam, uradili ste za porodicu neprocjenljivo vrijedno djelo. Potomcima ste ostavili najvrijedniju ostavinu“, rekao je Zijad Pašić.