Promocija knjige “Od fizike do etike”- Naučne, društvene i moralne konotacije ateizma, autora mr. Edina Mezita, u organizaciji Udruženja građana Klub paraolimpijskih sportova “Baton” Zenica, upriličena je protekle srijede na Kamberovića polju. Knjiga sadrži 19 tekstova koji su preuzeti iz različitih knjiga autora, naučnika, ateista kao i epologetičara religije. “Ideja je da se u knjizi, posebno mladim ljudima, ponude neki od argumenata koji ljudima objašnjavaju da ateizam sa svim svojim konotacijama ima i kontraargumente. Ideja je da, pogotovo nakon napada na religiju od novog ateističkog pokreta koji je započeo početkom 21. stoljeća, ponudim na našem jeziku jednu vrstu odgovora. Puno je mladih ljudi ali i mojih kolega imama koji dolaze u situaciju da budu suočeni sa sadržajima koji omaložavaju religiju. Sa druge strane, različiti ateistički ideolozi današnjice se predstavljaju u puno ljepšem svjetlu nego što zaslužuju, pa sam odlučio da kroz ove tekstove ponudim drugačiji pogled na cijelu ovu priču”, kaže priređivač knjige mr. Mezit. O knjizi je govorio i Muhamed ef. Velić, imam Ferhadija džamije u Sarajevu, koji je istakao da se u ovoj knjizi po prvi put govori o vjeri kroz prizmu kontranarativa. “O vjeri se do sada govorilo kroz prizmu vjerskog učenja, vjerskih dokaza i tekstova. Sada dolazimo do nečega što je kontranarativ učenju vjere, a to je ateističko učenje. Autor u tekstovima upravo i govori o slabostima tog učenja. U knjizi postoje kratke upute i smjernice koje je priređivač namijenio mladim ljudima i vjernicima kako bi se upoznali sa pojmovima o kojima nemaju priliku učiti u školi”, kaže ef. Velić.