I ove godine, sedmi put za redom, JU „Gradska biblioteka“ Kakanj organizuje kulturnu manifestaciju Poruke sa kamena, koje šalju svim dobrim ljudima u Bosni i Hercegovini, a mladi uče i istražuju aktuelne društvene fenomene. Ovoga puta čitaju, istražuju i pišu o velikoj važnosti malih priča.
„Ovo je projekt koji smo zajedno sa prijateljima pretvorili u kulturnu manifestaciju. Imamo podršku od Federalnog ministarstva kulture i sporta i Općine Kakanj. Cilj projekta je edukacija o značaju kulture pismenosti, promoviranje kulture pismenosti, poticaj mladih na društveni angažman i, naravno, afirmacija društvenih vrijednosti“, kaže Senad N. Čišija, direktor Gradske biblioteke Kakanj.
Protekle srijede je, u Gradskoj biblioteci Kakanj, održana prva u nizu radionica koje planiraju organizovati. Učesnici su bili mladi iz Kaknja, a edukatori prof. dr. Edin Pobrić, sa Filozofskog falukteta u Sarajevu i književnik Benjamin Bajramović. Već tokom ove sedmice će organizovati i edukativne radionice u Maglaju i Usori, u njihovim srednjim školama. Mentori timova su: prof. Adis Bešić u Kaknju, prof. Ninela Mulalić u Usori i Sanela Delić u Maglaju.
„Mladi koji učestvuju u projektu imaju zadatak da napišu svoju malu priču, koja, siguran sam, i za njih i za nas, ima veliku važnost“, ističu direktor i bibliotekari Gradske biblioteke Kakanj, dodajući da će, krajem novembra, na multimedijalnom programu u Gradskoj biblioteci Kakanj, učestvovati mladi iz Usore, Maglaja i Kaknja kada će odabrati najbolje priče i nagraditi ih.