Udruženje „Baton“ Zenica, u saradnji sa Fondacijom „Čuvari baštine Bassania“, protekle sedmice upriličilo je promociju knjige „Od Batona do Kulina“, autora Suada Haznadarevića i Emira Medanhodžića.
„Ovu knjigu smo pisali tri godine i namjera nam je da široj čitalačkoj publici damo nove uvide u historijat Bosne. Evidentirali smo bosanske banove 300 godina prije Kulina bana. Pričali smo o Crkvi bosanskoj, njenim počecima ali i o Gotima koji su imali veliki uticaj. Željeli smo da tamni srednji vijek da osvjetlimo široj čitalačkoj publici“, kaže Medanhodžić.
O knjizi, pored autora, govorili su i: mr. Nihad Klinčević, dr. Amir Ismić i dr. Amir Halep.
„Autori ove knjige napravili su značajnu i duboku historijsku sondu gdje su ispod nagomilanog sedimenta pronašli veoma interesantne informacije koje nikako ne mogu biti zanemarene od strane budućih istraživača i autora. Sam period koji oni istražuju, od Batona do Kulina, je period koji je, poprilično, zanemaren u našoj historiografiji“, kaže Klinčević.
Prema riječima doktora historijskih nauka Amira Ismića, iako bi se istraživanjem historije Bosne u većoj mjeri trebale baviti institucije, sve je više pojedinaca koji nastoje dati nove podatke o našim precima. „Autori su godine proveli istražujući širom BiH i regije i to njihov istraživanje, čitanje i pisanje je ugledalo svjetlo dana. Iako istražuje i druge epohe osim ove, može se reći da je ova knjiga kruna njegovog istraživanja kada je upitanju ovaj period“, kaže Ismić.
Dr. Halep je ovom prilikom istakao da je izuzetno sretan što će čitaoci imati priliku da, kroz čitanje knjige „Od Batona do Kulina“, saznaju nove činjenice o periodu koji do sada nije istraživan u velikoj mjeri.