Općinski sud u Zenici je prvostepenom presudom 1. aprila u krivičnom predmetu protiv optuženog Almira Pekmeza, za produženo krivično djelo Bludne radnje iz člana 208. stav 2. a po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, nakon održanog usmenog, glavnog i javnog pretresa donio presudu kojom se Almir Pekmez osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci. Također, Pekmezu se izriče sigurnosna mjera zabrana obavljanja poslova učitelja u trajanju od 10 godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere. Malodobne oštećene se radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva upućuju na građansku parnicu.
Ova presuda biće pravosnažna i izvršna ako je potvrdi Kantonalni sud Zenica, odnosno nakon procesa eventualnih žalbi. Po presudi, Pekmez je kriv za više djela. Prema podacima iz optužnice, od septembra 2021. do maja 2022. kao učitelj razredne nastave u Osnovnoj školi „Alija Nametak“ u Zenici više puta četiri devetogodišnje učenice pozivao pojedinačno da sjednu na klupu, a potom vršio odvratne bludne radnje nad njima, dodirujući ih i tražio od njih da njega dodiruju.