Protekle sedmice je u prostoru Muzeja grada Zenica održana promocija knjige „Putevima beskraja-recepcija jugoslovenske fantastične proze“, autorke dr. Marijane Terić iz Nikšića. Ova studija tretira fantastiku u djelima najznačajnijih južnoslavenskih pisaca druge polovine 20. vijeka. Odabrana djela u monografiji autorica posmatra kroz prizmu savremenih teorijskih paradigmi i analizira u interkulturalnom kontekstu evropskog, ali i svjetskog književnog kruga. Studija komparativnim pristupom ukazuje na recepciju fantastike u južnoslavenskim književnostima identificirajući brojne inovacijske impulse nastale pod uticajem svjetske literature, koji pokreću inovativna strukturalna rješenja nepoznata čitalaštvu tog perioda.
Autorica kaže da je situacija s fantastičnom književnošću u BiH znatno bolja zahvaljujući, pored ostalih i Adnadinu Jašareviću koji je uz afirmaciju vlastitih te knjiga brojnih drugih domaćih pisaca učinio mnogo na popularizaciji ovog literarnog žanra.
– U prvom dijelu studije sam odlučila da objasnim fantastiku, zatim sam se bavila teorijskim određenjem fantastike, ponudila neke savremene definicije i klasifikacija fantastičke proze. Drugi dio se odnosi na interpretaciju konkretnih literarnih ostvarenja u nacionalnim književnostima – kazala je Terić te na kraju dodaje da je na prostoru bivše Jugoslavije, fantastična književnost ispočetka bila marginalizovan žanr bez validne kritičarske percepcije. Pojavom Borhesove literature desio se radikalan zaokret i mnogi stvaraoci počinju da slijede ovaj ali i koncepte Poa, Hofmana, Bulgakova i drugih velikana žanra.