U okviru planiranih aktivnosti, Galerija „Preporod“ Zenica je, u saradnji sa OŠ „Meša Selimović“ Zenica, u subotu,na Trgu Alije Izetbegovića, za učenike Škole, realizovala radionicu „Mali grnčar“.
Cilj radionice grnčarstva je da se djeca upoznaju sa starim zanatima, te da se kod djece pobudi interes za starim zanatima, koji su sastavni dio naše tradicije.
„Htjeli smo da djeci ukažemo na neke stare zanate koji skoro izumiru, a posebno jer se ovdje radi o narodnom grnčarstvu. Cilj nam je, ustvari, da podsjetimo da su ti zanati dio naše tradicije, koja treba da opstane. Mnoga djeca nikada nisu ni vidjela glinu, ni lonce, ni za šta se koriste,… Djeca su jako zainteresovana, što nas raduje. Hvala učenicima koji su došli na radionici, te porodici Stojanović na ustupljenom prostoru“, kaže Amna Sofić, predsjednica Galerije „Preporod“ Zenica.
Radionicu grnčarstva vodio je Vahid Ohran, iz sela Liješeva, kod Visokog, koji se grnčarstvom bavi oko 12 godina, a zanat je, kaže, izučio gledajući druge grnčare u Liješevu.
„Pokazao sam djeci kako je narod ranije živio, šta je koristio, iz čega se hrana jela, te kako se, naprimjer, pravi jedan bosanski lonac, ćasa, kasa u koju smo mi nekada sakupljali pare. Objasnio sam im postupak, odnosno na koji način se to pravi, rekao sam im kako sam ja to naučio i da je ovo jako lijepo raditi. Ima djece koja bi mogla uspjeti u ovome, ali treba im još vremena, nemoguće je za jedan dan shvatiti ovaj zanat“, kazao nam je Ohran.
Učenici su imali priliku da probaju rad na grnčarskom točku, a potom su dobili već pečeni glineni proizvod – lončić, koji će bojili i na taj način stvorili jednu prezentaciju grnčarskih radova, oslikanih svojim rukama. „Na radionici sam vidjela kako napraviti lončiće od gline. Radionica je bila jako edukativna i zabavna, svašta sam novo naučila“, kazala nam je Ema Sarajlić, učenica šetog razreda OŠ „Meša Selimović“ Zenica.