Znatno je povećan broj članova. I ove godine smo imali besplatnu članarinu za sve građane, koju je finansirala Općina Kakanj. Imamo značajnih čitalaca, penzionera, zaposlenika, studenata koji dolaze po knjige. Jako smo posvećeni nabavci lektirnog programa, jer su veći broj naših članova učenici osnovnih i srednjih škola. Ove godine smo uložili više od 20.000 KM kupujući nove knjige, čime smo nastavili kontinuirano bogaćenje knjižnog fonda. Nedavno smo, zajedno sa Općinom Kakanj, imali promociju „Poduzetničke biblioteke“. Vodimo računa da imamo i knjige za djecu, koje ih mogu privući kao buduće čitaoce. I ove godine smo nastavili sa programom Tvornica kulture Kakanj, u okviru kojeg smo imali različite kulturne programe, kao i projektima Teen biblioteka i Razredna biblioteka. Ove godine smo realizovali i, sedme po redu, Poruke sa kamena, jednu jako lijepu manifestaciju, a u projekat je bilo uključeno 40 mladih iz Kaknja, Maglaja i Usore. Otvoreni smo prema svim našim korisnicima“, kaže Senad N. Čišija, direktor Gradske biblioteke Kakanj.
U narednoj godini se nadaju početku realizacije projekta nadogradnje objekta Gradske biblioteke Kakanj, a nastavit će sa bogaćenjem knjižnog fonda, te mnogim programima. Pored svih već navedenih projekata, koji će biti nastavljeni i u 2022. godini, realizovat će i projekat pod nazivom „Od zemlje do hljeba“.