Iako je i ova godina bila obilježena pandemijom koronavirusa, Bosansko narodno pozorište je uspješno realiziralo nekoliko projekata a više o njima nam je rekao Miroljub Mijatović, direktor BNP-a.
– Bosansko narodno pozorište Zenica uspješno privodi kraju 2021.godinu. Ona je u mnogo čemu bila opuštenija nego prethodna. Realizirali smo nekoliko značajnih projekata, kako za odrasle, tako i za djecu, desio se povratak na pozorišne festivale, potom organiziranje i realizacija XX Festivala bosanskohercegovačke drame, Zenica 2021., mnogo igranja predstava u Bosanskom narodnom pozorištu, ali i širom države, kao i regiona, značajna turneja po Švedskoj itd -kaže Mijatović i dodaje da su se susreli i s brojnim problemima.
– Već je hroničan nedostatak novca u oblasti kulture, ali najveća prepreka normalnom funkcionisanju teatarskih institucija svakako je pandemija, odnosno mjere koje moraju biti poštovane kada su u pitanju posjete teatrima, ali i mjere koje teatri moraju poštovati prema zaposlenicima, tj. umjetnicima koji su na sceni pred publikom. Mogući broj osoba u sali je jako mali i procentualno to je oko 20% ukupnih kapaciteta -rekao je Mijatović i otkrio neke od planova za narednu, 2022. godinu.
– Tu su svakako nove predstave za koje se nadamo da ćemo moći raditi sa većim brojem stvaralaca, potom naredni Festival bh. drame, gostovanja, učešća na teatarskim festivalima -kaže Mijatović na kraju.