Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini realizovala je tradicionalnu manifestaciju pod nazivom “Dani vakufa u Bosni i Hercegovini”. Kao i prethodnih godina, grad Visoko je uzeo svoje učešće i dio domaćin jednog od sadržaja ove značajne manifestacije u našoj zemlji.
Tako je u Kulturnom centru Altindag-Visoko upriličena promocija knjige “Vakufi u Visokom: Nacionalizacija i povrat (1945-2021)”, čiji je autor mr. Mustafa Berhamović. U pitanju je dorađen magistarski rad koji je s naslovom “Nacionalizacija i povrat vakufske imovine u Visokom u periodu 1945-2021.” odbranjen na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i koji je u svakom pogledu bitan kako za prošlost tako i za budućnost naše zemlje.
“Polazna tačka za pisanje je bio spisak o vakufskoj imovini u Visokom iz 1932. godine koji sam našao u neobrađenom arhivu Medžlisa Islamske zajednice Visoko. Jedan pedantan mutevelija iz tog perioda je vodio precizan spisak koji je meni bio dobra motivacija za početak istraživanja. Knjiga je podijeljena na dva dijela, prvi se odnosi na socijalistički sistem, a drugi na demokratsko društvo u kojem danas živimo”, rekao je Berhamović.
Jedan od promotora bio je Ahmet Alibašić, profesor na Fakultetu islamskih nauka koji je istakao da ovo djelo ima svoj istoriografski značaj, ali je isto tako važan za budućnost institucije vakufa.
“Ovo je prvo djelo ove vrste koje govori o vakufima u Visokom, a možda i u BiH, i važno je, između ostalog, zbog toga što je autor prilikom njegove pripreme prvo sredio arhiv Medžlisa IZ Visoko. Drugo, učinio nam je dostupnim različite materijale i arhivske dokumente koji postoje, ali nisu baš dostupni prosječnom čitaocu. Također, treća stavka je da djelu ne manjka analize, pa i kritike i samokritike na račun i Bošnjaka i bosanskih institucija. Ovo djelo je važno jer ohrabruje potencijalne vakife, govoreći im da će se zajednica brinuti za te vakufe i biće ostvarena njihova primarna nakana, a to je da njihovo djelo, vakuf koji zavještavaju, da će trajati i služiti zajednici. I konačno, ovo istraživanje daje i argumente onima koji nastoje vratiti sve ono što je nekada bespravno oduzeto”, dodao je Alibašić.